Whistleblower-ordning

DGI Huset Nordkrafts whistleblowerordning har til formål at sikre, at en whistleblower kan indberette alvorlige lovovertrædelser eller potentielle alvorlige lovovertrædelser på en fortrolig måde og uden frygt for negative konsekvenser.

Ordningen gælder for DGI Huset Nordkraft, Teglgårds Plads 1, 9000 Aalborg, CVR 31879337.

Indberetningen kan ske via nedenstående link.

Hvem kan benytte ordningen?

Whistleblowerordningen kan benyttes af:

  • Ansatte og tidligere ansatte i DGI Huset Nordkraft
  • Medlemmer og brugere af DGI Huset Nordkraft
  • Leverandører
  • Andre samarbejdspartnere og aftaleparter

Hvad kan ordningen bruges til?

Whistleblowerordningen kan anvendes til indberetning af oplysninger om alvorlige lovovertrædelser, f.eks.:

  • Strafbare forhold
  • Grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen
  • Grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, såsom grov chikane, herunder af seksuel karakter
  • Økonomisk kriminalitet mv.

Ordningen kan derimod ikke bruges til at indberette utilfredshed eller mindre alvorlige forhold, såsom samarbejdsvanskeligheder eller personrelaterede konflikter på arbejdspladsen.

Hvem behandler indberetninger?

Alle indberetninger bliver behandlet af en upartisk whistleblowerenhed.

DGI Huset Nordkraft - Et dynamisk hus i konstant udvikling

Tilmeld vores nyhedsbrev og hold dig opdateret på spændende nyheder, nye hold og meget mere 🚀