Medlemsbetingelser

Du kan deltage på vores hold med både medlemskab og klippekort
Bliv medlemKøb klippekort
§ 1. Medlemskabet
OBS! Ved køb af et løbende medlemskab, der forudsætter tilmelding til automatisk korttræk, skal betalingskortet registreres på medlemsprofilen. Medlemskabet fortsætter indtil det opsiges i henhold til § 8.

Medlemskabet er personligt, og må ikke benyttes af andre end medlemmet.
Medlemskabet kan ikke overdrages til en anden person.

Kontante månedsmedlemskaber ophører automatisk efter udløbsdato. Et nyt medlemskab kan efterfølgende købes til den på tidspunktet gældende normalpris.

Med medlemskabet kan medlemmet booke træning 30 dage frem i tiden, og have op til 10 bookinger. Træningen skal altid bookes på forhånd.

Medlemskabet giver ikke adgang til klatring, familietons, KidFit-hold og badminton.

Misbrug af medlemskabet vil medføre bortvisning og øjeblikkelig lukning af medlemskabet.

Ændringer i stamoplysninger
Ved ændring af følgende: navn, adresse, e-mail og telefonnummer skal dette meddeles til DGI Huset Nordkraft. Ved udløbet betalingskort, skal dette opdateres af medlemmet selv inde på medlemsprofilen.
Det er medlemmets ansvar, at DGI Huset Nordkraft til enhver tid har de korrekte stamoplysninger.

 

§ 3. Studiemedlemskab / Firmamedlemskab
Personer med et gyldigt studiekort eller en firmaaftale skal ved aktivering af medlemskabet fremvise gyldig dokumentation for studie/ansættelse. Ved manglende dokumentation kan medlemskabet ikke oprettes.

Ved ophør af studie/ansættelse er medlemmet forpligtet til at orientere DGI Huset Nordkraft om dette.

Husk, at medbringe sygesikringskort ved oprettelse.
Bemærk, disse medlemskaber kun kan oprettes i DGI Husets receptionen.

§ 5. Manglende/udløbne betalingskort oplysninger
Ved manglende tilmelding til automatisk korttræk eller hvis betalingskortet der er tilknyttet, er udløbet, lukkes medlemskabet øjeblikkeligt, indtil DGI Huset har modtaget det tilgodehavende beløb.
§ 7. Bero

Medlemskaber kan gebyrfrit sættes i bero i minimum 14 dage og op til 3 måneder 1 gang årligt (pr. 12 mdr.).

Ønskes bero flere gange årligt pålægges et gebyr på kr. 100,- pr. gang.

Beroet kan kun oprettes af receptionens personale.

§ 9. Umyndige medlemmer og aldersgrænse
Er en person under 18 år eller umyndig, kan medlemskab kun opnås, hvis en værge tegner et medlemskab for personen på værgens regning. Aldersgrænsen i fitness og på holdtræning er 15 år.
§ 11. Helbredstilstand og personskade
Et medlem er ansvarligt for egen helbredstilstand og for at sikre, at denne tillader deltagelse i motionsaktiviteterne.

Medlemmet er selv ansvarligt for personskade som følge af ulykke, mangelfuld handling eller uheld begrundet andre medlemmers handlinger.

DGI Huset Nordkraft er forsikret og følger gældende dansk lovgivning for erstatningsret, hvis der sker skader på medlemmet som følge af ødelagt udstyr.

§ 13. Doping
DGI Huset Nordkraft får uanmeldte besøg af Anti Doping Danmark. Et medlem er forpligtet til at lade sig teste for doping, hvis uvildige repræsentanter fra Anti Doping Danmark forlanger det. Nægter et medlem at lade sig teste uanset årsagen, bliver det betragtet som en positiv prøve. En positiv prøve medfører, at medlemskabet ophører øjeblikkeligt.

En positiv prøve medfører udelukkelse på 2 år fra træning i DGI Huset Nordkraft.

§ 15. Medlemsudelukkelse
Ved grov misligholdelse af medlemskabet kan DGI Huset Nordkraft opsige enhver aftale uden yderligere varsel, og der vil ikke ske tilbagebetaling af medlemsbetalingen.
§ 2. Medlemskab med automatisk korttræk
Medlemskaber med automatisk korttræk er et løbende medlemskab, hvor betalingen trækkes månedligt via dit kort. Medlemskabet fortsætter indtil, det opsiges i henhold til § 8.

Husk, at medbringe sygesikringskort ved oprettelse i receptionen.

§ 4. Betaling
Ved oprettelse af et 12 måneders kontantmedlemskab betales det samlede beløb ved købet.

Ved oprettelse af et medlemskab med automatisk korttræk trækkes betalingen månedligt via dit kort. Medlemskabet fortsætter, indtil det opsiges i henhold til § 8.
Det er medlemmets eget ansvar at sikre, at kortet er korrekt tilmeldt.

Deltagelse i idrætsaktiviteter er momsfrie og dermed er medlemskabet også momsfrit.

§ 6. Prisændringer
Prisændringer annonceres minimum 60 dage før, de træder i kraft. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab som følge af prisændringerne, kan medlemskabet opsiges i henhold til § 8.
§ 8. Opsigelse
Medlemskaber kan til enhver tid opsiges med et varsel på løbende måned + 1 måned. Opsigelsen kan ske online via din profil eller skriftligt pr. e-mail til nordkraft@dgihus.dk.

Der fremsendes bekræftelse på opsigelsen pr. mail med registrering af udmeldelsestidspunkt jævnfør regler for opsigelse.

Modtages denne bekræftelse ikke inden 3 hverdage, skal medlemmet kontakte DGI Huset for at sikre, at udmeldelsen er modtaget. Det er medlemmets eget ansvar at sikre sig, at der foreligger en bekræftelse fra DGI Huset på opsigelsen.

12 måneders kontantmedlemskaber kan først opsiges efter 5 mdr. og efter gældende opsigelsesregler.

§ 10. Ansvar og ordensreglement
Al træning i DGI Husets regi sker på eget ansvar.

Alle medlemmer skal følge DGI Husets generelle ordensreglement. Det generelle ordensreglement findes på DGI Huset Nordkrafts hjemmeside. Anvisninger fra DGI Husets personale skal følges. Overtrædelse kan medføre bortvisning.

§ 12. Framelding til hold
For at undgå tomme pladser/overbooking på holdene, skal man fremmøde til de aktiviteter, som man har tilmeldt sig.

Frameldinger på hold, venteliste eller styrketræning skal ske senest 2 timer før aktivitetens starttidspunkt.

§ 14. Varsling af ændring i medlemsvilkår
Væsentlige ændringer i medlemsvilkårene og betingelser varsles med 60 dage.

Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab som følge af ændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i § 8.

DGI Huset forbeholder sig ret til at foretage almindelige/sædvanlige ændringer i eks. åbningstider, udstyr, holdplan mv.

§ 16. Klippekort
DGI Huset’s handelsbetingelser for klippekort.

Klippekortet giver adgang til deltagelse i DGI Huset Nordkrafts motionstilbud, således som beskrevet i den gældende holdplan på DGI Husets hjemmeside.

Klippekortet er elektronisk og kan anvendes umiddelbart efter, at betalingen er gennemført.

Du skal selv huske adgangskoden.

Kortet kan benyttes af flere personer, men rekvirenten er ansvarlig for de enkelte brugeres adfærd i forbindelse med deltagelse i Husets tilbud.

DGI Husets klippekort er gyldigt i 2 år fra købsdato.

Klippekort købt via internettet kan refunderes op til 2 uger efter købsdato, hvis kortet ikke har været benyttet.

Medbring venligst dit sygesikringskort ved oprettelse i receptionen.

DGI Huset Nordkraft – Et dynamisk hus i konstant udvikling