Bestyrelse og organisation

BestyrelseOrganisation

Bestyrelse

Rasmus Thomsen Ingstrup

Bestyrelsesformand

Anne Louise Kinnerup

Bestyrelsesmedlem

Jeanett Kaare Jensen

Bestyrelsesmedlem

Mads Sølver Pedersen

Næstformand

Keld Jensen

Bestyrelsesmedlem

Thomas Thomsen

Bestyrelsesmedlem

Peter Otto Yde Thomsen

Bestyrelsesmedlem

Carina Lind Husum

Direktør

Du kan kontakte DGI Husets bestyrelse på nordkraft@dgihus.dk

DGI Huset Nordkraft. Et dynamisk hus i konstant udvikling