Nordkraft

DGI-Huset

Medlemsbetingelser

Medlemsbetingelser for medlemskabet "Fri Hold- og Fitness" i DGI-HUSET i Nordkraft

 

§ 1. Medlemskabet: 

Medlemskabet er personligt, og må ikke benyttes af andre end medlemmet. 

Medlemskabet kan ikke overdrages til en anden person. 

Sker der ændringer i stamoplysningerne vedrørende: 

navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt bankoplysninger, 

skal dette meddeles til DGI-HUSET i Nordkraft. 

Det er medlemmets ansvar, at DGI-HUSET i Nordkraft til enhver tid har de korrekte stamoplysninger.

 

Kontante månedsmedlemskaber ophører automatisk 30 dage efter købet. Et nyt kontant medlemskab kan efterfølgende købes til den på tidspunktet gældende normalpris. 

Månedsmedlemskabet giver fri adgang til fitness og holdtræning. 

I medlemskabet kan medlemmet booke træning op til 4 uger frem og have op til 6 bookinger. Der skal ankomstregistreres med magnetkort inden medlemmet kan påbegynde træningen. Ved manglende ankomstregistrering pålægges gebyr.

 

Medlemskabet giver ikke adgang til tilmelding til klatring, familietons, KidFit hold og badminton.

 

Misbrug af medlemsskabet vil medføre bortvisning og øjeblikkelig lukning af medlemskabet.

 

§ 2. PBS medlemskab: 

PBS-medlemskaber er et løbende medlemskab hvor betaling trækkes månedligt via NETS. Medlemskabet fortsættes indtil det opsiges i henhold til § 8.

 

§ 3. Studiemedlemskab / Firmamedlemskab: 

Personer med et studiekort eller en firmaaftale skal ved aktivering af medlemskabet fremvise gyldig dokumentation for studie/ansættelse. Medlemmet skal på foranledning af DGI-HUSET i Nordkraft kunne fremvise dokumentation. Ved manglende dokumentation lukkes medlemskabet.

Vedd ophør af studium / ansættelse er medlemmet forpligtet til at orientere DGI-HUSET i Nordkraft om dette. 

 

§ 4. Betaling: 

Ved oprettelse af et 12-måneders kontantmedlemskab betales det samlede beløb ved købet.

 

Ved oprettelse af et PBS medlemskab tilmeldes aftalen PBS, og der betales kontant for perioden fra oprettelsesdatoen til den første betaling via PBS. Det er medlemmets eget ansvar at sikre at aftalen er korrekt tilmeldt PBS.

 

Deltagelse i idrætsaktivitet er momsfri og dermed er medlemskabet også momsfrit.

 

§ 5. For sen betaling ved PBS abonnement: 

Betales den løbende PBS-ydelse for sent, lukkes medlemskabet øjeblikkeligt indtil DGI-HUSET har modtaget det tilgodehavende beløb.

 

§ 6. Prisændringer: 

Prisændringer annonceres minimum 60 dage før de træder i kraft. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af prisændringerne, kan medlemskabet opsiges i henhold til § 10.

 

§ 7. Bero: 

Medlemskabet kan ikke sættes i bero. 

 

§ 8. Opsigelse af PBS aftale: 

PBS medlemskaber kan til enhver tid opsiges med et varsel på løbende måned + 1 måned. Opsigelsen skal ske skriftligt pr. e-mail til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

Der vil blive fremsendt bekræftelse på opsigelsen pr. mail fra DGI-HUSETs side med registrering af udmeldelsestidspunkt jævnfør regler for opsigelse. 

Modtages denne bekræftelse ikke hos medlemmet inden 3 hverdage, skal medlemmet kontakte DGI-HUSET for at sikre at mail om udmeldelse er modtaget i DGI-HUSET. Det er medlemmets ansvar at sikre at der foreligger en accept fra DGI-HUSET på opsigelsen.

 

12 måneders kontantmedlemskaber kan først opsiges efter 5 mdr. og efter gældende opsigelsesregler.

 

§ 9. Umyndige medlemmer og aldersgrænse: 

Er en person under 18 år eller umyndig, kan medlemskab kun opnås, hvis en værge tegner et medlemskab for personen på værgens regning. Aldersgrænsen i fitness og på holdtræning er 15 år.

 

§ 10. Ansvar og ordensreglement: 

Al træning i DGI-HUSETs regi sker på eget ansvar.

 

Alle medlemmer skal følge DGI-HUSETs generelle ordensreglement. Det generelle ordensreglement findes på DGI-HUSET i Nordkrafts hjemmeside. Anvisninger fra DGI-HUSETs personale skal følges. Overtrædelse kan medføre bortvisning.

 

§ 11. Helbredstilstand og personskade: 

Et medlem er ansvarligt for egen helbredstilstand og for at sikre at denne tillader deltagelse i motionsaktiviteterne.

 

Medlemmet er selv ansvarligt for personskade som følge af ulykke, mangelfuld handling eller uheld begrundet i andre medlemmers handlinger. 

DGI-HUSET i Nordkraft er forsikret og følger gældende dansk lovgivning for erstatningsret, hvis der sker skader på medlemmet som følge af ødelagt udstyr.

 

§ 12. Framelding: 

For at undgå tomme pladser / overbooking på holdene, skal man møde frem til de aktiviteter, som man har tilmeldt sig.

Frameldinger på hold, venteliste eller af træningstider i fitness skal ske senest 4 timer før aktivitetens starttidspunkt. 

 

 

§ 13. Doping: 

DGI-HUSET i Nordkraft får uanmeldte besøg af Anti Doping Danmark. Et medlem er forpligtet til at lade sig teste for doping, hvis uvildige repræsentanter fra Anti Doping Danmark forlanger det. Nægter et medlem at lade sig teste uanset årsagen, bliver det betragtet som en positiv prøve. En positiv prøve medfører, at medlemskabet ophører øjeblikkeligt.

 

En positiv prøve medfører udelukkelse på 2 år fra træning i DGI-HUSET i Nordkraft.

 

§ 14. Varsling af ændring i medlemsvilkår: 

Væsentlige ændringer i medlemsvilkårene og betingelser varsles med 60 dage.

 

Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af ændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i § 10.

 

DGI-HUSET forbeholder sig ret til at foretage almindelige/sædvanlige ændringer i eks. åbningstider, udstyr, holdplan mv.

 

§ 15. Medlemsudelukkelse: 

Ved grov misligholdelse af medlemskabet kan DGI-HUSET i Nordkraft opsige enhver aftale uden yderligere varsel og der vil ikke ske tilbagebetaling af medlemsbetalingen.

DGI-HUSET i Nordkraft | Teglgårds Plads 1 | 9000 Aalborg | M: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. | T: 9620 2400